ÎNTRU SLAVA SFINTEI ŞI CELEI DE O FIINŢĂ ŞI DE VIAŢĂ FĂCĂTOAREI ŞI NEDESPĂRŢITEI TREIMI
MINEIELE BISERICII ORTODOXE
AICI SUNT CUPRINSE  MINEIELE PENTRU CELE DOUĂSPREZECE LUNI ALE ANULUI