TIPICUL SFÂNTULUI SAVA CEL SFINȚIT
SERIA A CINCEA

RÂNDUIALA TIPICULUI ÎN PERIOADA OCTOIHULUI

PENTRU TROPARELE ȘI CONDACELE OTPUSTURILOR, CUM TREBUIE SĂ SE ZICĂ ÎN ZILELE SĂPTĂMÂNII, ÎN AFARĂ DE ÎNAINTE PRĂZNUIRI, DE DUPĂ PRĂZNUIRI (ODOVANII) ȘI DE SFINŢI MARI CARE AU PRIVEGHERE SAU DE CEI CE AU POLIELEU ÎN TOT ANUL, LA VECERNIE, LA PAVECERNIŢĂ ȘI LA UTRENIE, LA : DUMNEZEU ESTE DOMNUL... ȘI DUPĂ BINE ESTE A NE MĂRTURISI DOMNULUI..., APOI LA CEASURI ȘI LA SFÂNTA LITURGHIE, DUPĂ VOHOD     *      TROPARELE OTPUSTURILOR ÎNVIERII A CELOR 8 GLASURI CU TROPARELE NĂSCĂTOAREI LOR, CU IPACOI, CONDACELE ȘI CU PROCHIMINELE, LA UTRENIE ÎNAINTEA SFINTEI EVANGHELII ȘI LA LITURGHIE, CUM SE CÂNTĂ ALILUIA     *      STÂLPII     *     ÎNCEPUTUL EXAPOSTILARIILOR ȘI STIHIRILE EVANGHELIILOR SAMOGLASNICE CARE SUNT DE FAPT STIHIRILE DUMINICILOR, FACERE A LUI LEON ÎMPĂRATUL CEL PREAÎNŢELEPT, IAR EXAPOSTILARIILE FACERE A FIULUI LUI, ÎMPĂRATUL CONSTANTIN     *      ÎNVĂŢĂTURA PENTRU TROPARELE OCTOIHULUI, CONDACELE ȘI LUMINÂNDELE ZILEI. ȘI LA SFÂNTA LITURGHIE PROCHIMENELE, APOSTOLELE, ALILUIA, EVANGHELIILE ȘI PRICESNELE DIN TOATĂ SĂPTĂMÂNA     *     ÎNVĂŢĂTURA PENTRU CONDACELE SFINŢILOR CELOR DE OBŞTE     *      ÎNVĂŢĂTURA PENTRU TROPARELE NĂSCĂTOAREI ȘI ALE CRUCII NĂSCĂTOAREI ALE OTPUSTURILOR, CARE SE CÂNTĂ PE CELE OPT GLASURI ÎN TOT ANUL LA VECERNIE ȘI LA UTRENIE, LA : DUMNEZEU ESTE DOMNUL... ȘI LA SFÂRŞITUL UTRENIEI     *      CÂNTĂRILE TREIMICE PE CELE OPT GLASURI     


    ÎNCEPUTUL SFÂNTULUI POST AL SFINŢILOR PĂRINŢILOR ȘI ÎNTRUTOT LĂUDAŢILOR APOSTOLI

   În care datori suntem ca în fiecare săptămână a acestui Post să păzim trei zile, adică : Luni Miercuri și Vineri, în care mâncăm în Ceasul 9 mâncare uscată, după Vecernie. Iar în ziua întâi adică Luni după Pomenirea Tuturor Sfinţilor, Dacă nu va fi pomenirea vreunui Sfânt ce se prăznuieşte, atunci cântăm Aliluia... pe glasul Octoihului și apoi Treimicele glasului, făcând metanie după rânduiala Postului Mare. Tot acum citim și două Catisme cele obişnuite, iar a treia o punem la Vecernie, de asemenea și Ceasurile, cu Jumătăţile lor de Ceasuri și Obednița, și pe acestea le punem. Dar pentru toate acestea și pentru toată Slujba Bisericii, ca și pentru dezlegările Posturilor caută în ziua a 15-a a lunii Noiembrie.


   PENTRU TROPARELE ȘI CONDACELE OTPUSTURILOR, CUM TREBUIE SĂ SE ZICĂ ÎN ZILELE SĂPTĂMÂNII, ÎN AFARĂ DE ÎNAINTE PRĂZNUIRI, DE DUPĂ PRĂZNUIRI (ODOVANII) ȘI DE SFINŢI MARI CARE AU PRIVEGHERE SAU DE CEI CE AU POLIELEU ÎN TOT ANUL, LA VECERNIE, LA PAVECERNIŢĂ ȘI LA UTRENIE, LA : DUMNEZEU ESTE DOMNUL... ȘI DUPĂ BINE ESTE A NE MĂRTURISI DOMNULUI..., APOI LA CEASURI ȘI LA SFÂNTA LITURGHIE, DUPĂ VOHOD :


DUMINICA SEARA

   După Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... zicem Troparul Sfântului, Slavă... Și acum... al Născătoarei zilei, pe glasul Troparului Sfântului. Iar Dacă s-ar întâmpla doi Sfinţi și ar avea amândoi Tropare, atunci zicem întâi Troparul Sfântului celui dintâi, Slavă... al Sfântului, celuilalt, Și acum... al Născătoarei zilei, pe glasul Troparului celui de al doilea Sfânt.

   În aceeaşi Duminică la Pavecerniţă, după : Cuvine-se să Te fericim..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Troparul Hramului Domnului Hristos sau al Născătoarei de Dumnezeu, apoi al zilei : Mai marilor voievozi ai oştilor cereşti..., apoi : Dumnezeul Părinţilor noştri... și : Cu sângiurile Mucenicilor celor din toată lumea..., Slavă... Condacul : Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... Pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi Doamne...

   ÎNSEMNARE : Iar unde nu este Hramul Domnului Hristos sau al Născătoarei de Dumnezeu, zicem mai întâi Troparul zilei : Mai marilor voievozi ai oştilor cereşti..., apoi al Sfântului, al căruia este Hramul, după aceasta : Dumnezeul Părinţilor noştri... și : Cu sângiurile Mucenicilor..., Slavă... Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... Pentru Rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi Doamne...

LUNI LA UTRENIE

   La : Dumnezeu este Domnul... zicem Troparul Sfântului (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei zilei, pe glasul Troparului Sfântului.

   ÎNSEMNARE : iar Dacă se va întâmpla și alt Sfânt având Tropar, atunci zicem Troparul celui dintâi, (de două ori), Slavă... al Sfântului celuilalt, Și acum... al Născătoarei zilei, pe glasul Troparului celui de-al doilea Sfânt. După Bine este a ne mărturisi Domnului..., zicem Troparul după cum s-a arătat Duminica seara. La Ceasuri zicem Troparul Sfântului, Și acum... a Născătoarei Ceasurilor. După Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru... punem Condacul Sfântului.

   ÎNSEMNARE : Așa zicem Troparele și Condacele și la celelalte Ceasuri. Iar Dacă se va întâmpla și alt Sfânt, care are Tropar și Condac, atuncea zicem la Ceasul 1 Troparul Sfântului celui dintâi, Slavă... al Sfântului celuilalt, Și acum... al Născătoarei Ceasurilor. După Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru... punem Condacul Sfântului celui dintâi. La Ceasul 3 punem Troparul Sfântului celui dintâi, Slavă... al celuilalt Sfânt, Și acum... al Născătoarei Ceasului. După Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru... punem Troparul celuilalt Sfânt. Și așa se face toate celelalte Ceasuri când zicem Troparele și Condacele. Pe cele din urmă, adică Condacele, le zicem schimbându-le.

   ÎNSEMNARE : I
ar Dacă celălalt Sfânt nu are Condac, după Tatăl nostru..., zicem Condacul Sfântului celui dintâi la toate Ceasurile.

   ÎNSEMNARE : La Liturghie după Vohod zicem Troparul Hramului Domnului Hristos și al Născătoarei de Dumnezeu și al zilei. : Mai marilor voievozi ai oştilor cereşti..., apoi Troparul Sfântului celui de rând, iar de va fi și un alt Sfânt având Tropar zicem Troparul celuilalt Sfânt, Slavă... Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... al Hramului Născătoarei de Dumnezeu. Iar Dacă undeva nu este Hramul Născătoarei de Dumnezeu zicem : Și acum..., al Hramului Domnului Hristos.

   ÎNSEMNARE : Iar Dacă nu este Hramul Domnului Hristos și nici al Născătoarei de Dumnezeu zicem Troparele după Vohod așa : mai întâi zicem Troparul zilei : Mai marilor voievozi ai oştilor cereşti..., apoi al Sfântului, al căruia este Hramul, apoi al Sfântului celui de rând și al celuilalt Sfânt Dacă va fi, după care zicem Condacul zilei și Condacul Sfântului al căruia este Hramul și al Sfântului celui de rând, Slavă... Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... al Născătoarei de Dumnezeu : Ceea ce eşti părtinitoare a creştinilor... Iar unde nu este Liturghie, la Ceasuri zicem, după Rugăciunea : Slăbeşte, lasă iartă... și după Tatăl nostru... punem Condacul Hramului Domnului Hristos, apoi al zilei, după aceea al Sfântului celui de rând și al celuilalt Sfânt, Dacă are, Slavă... Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... al Hramului Născătoarei de Dumnezeu.

   ÎNSEMNARE : Iar unde nu este Hramul Născătoarei de Dumnezeu, zicem Condacul zilei : Mai marilor voievozi... și al Sfântului, al căruia este Hramul, apoi al Sfântului celui de rând și al celuilalt Sfânt, Slavă... Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... al Hramului Domnului Hristos.

   ÎNSEMNARE : Iar unde nu este Hramul Domnului Hristos și nici al Născătoarei de Dumnezeu zicem : Și acum... Ceea ce eşti părtinitoare a creştinilor neruşinată...

ÎN ACEEAŞI ZI DE LUNI, SEARA

   După : Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... zicem Troparul Sfântului, Slavă... Și acum... al Născătoarei zilei, pe glasul Troparului Sfântului.

   ÎNSEMNARE : Iar Dacă se vor întâmpla doi Sfinţi având amândoi Tropare, zicem întâi Troparul Sfântului celui dintâi, Slavă... al celuilalt Sfânt, Și acum... al Născătoarei zilei, pe glasul Troparului celui de al doilea Sfânt.

   Pentru aceeaşi zi de Luni la Pavecerniţă, după Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru... zicem Troparul Domnului Hristos sau al Născătoarei de Dumnezeu, după aceea Troparul zilei : Pomenirea dreptului cu laude..., apoi : Dumnezeule al Părinţilor... și : Cu sângiurile Mucenicilor..., Slavă... Condacul : Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... al Născătoarei : Pentru Rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi Doamne...

   ÎNSEMNARE : Iar unde nu este Hramul Domnului Hristos și al Născătoarei de Dumnezeu zicem mai întâi Troparul zilei : Pomenirea Dreptului cu laude... și al Sfântului, al căruia este Hramul, apoi : Dumnezeul Părinţilor noştri..., și : Cu sângiurile Mucenicilor..., Slavă... Condacul : Cu Sfinţii odihneşte..., Și acum... Pentru Rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi Doamne...

   ÎNSEMNARE : Iar Dacă este Hramul Sfântului Ioan Înaintemergătorul, atunci Troparul Hramului Mergătorului Înainte, la toate Praznicele sale nu se zice, pentru că se zice Troparul zilei, care este al Mergătorului Înainte.


MARŢI LA UTRENIE

    La : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Sfântului (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei zilei, pe glasul Troparului Sfântului. Iar Dacă se va întâmpla și un alt Sfânt având Tropar, atunci zicem Troparul Sfântului celui dintâi (de două ori), Slavă... al Sfântului celuilalt, Și acum... Troparul zilei Născătoarei, pe glasul Troparului celui de al doilea Sfânt. După : Bine este a ne mărturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Troparul Sfântului celui dintâi, Slavă... al celuilalt Sfânt, Și acum... al Născătoarei zilei, pe glasul celui de al doilea Sfânt.

   La Ceasul 1 punem Slavă... Troparul Sfântului, Și acum... al Născătoarei Ceasului. După : Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Condacul Sfântului. Iar Dacă se va întâmpla și alt Sfânt având Tropar și Condac, atunci zicem Troparul Sfântului celui dintâi, Slavă... al celuilalt Sfânt, Și acum... al Născătoarei Ceasului. Iar după : Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Condacul Sfântului celui dintâi. La Ceasul 3 punem Troparul Sfântului celui dintâi, Slavă... Troparului celuilalt Sfânt, Și acum... al Născătoarei Ceasului. După : Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Condacul celuilalt Sfânt. La fel facem și la celelalte Ceasuri când zicem Troparele. Iar Condacele le zicem schimbându-le.

   ÎNSEMNARE : Iar Dacă celălalt Sfânt nu are Condac atunci, după Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... zicem tot Troparul Sfântului celui dintâi, la toate Ceasurile.

   La Liturghie după Vohod zicem Troparul Hramului Domnului Hristos sau al Născătoarei de Dumnezeu, apoi Troparul zilei : Pomenirea dreptului cu laude..., apoi Troparul Sfântului celui de rând și al celuilalt Sfânt, Dacă are. Urmează Condacul Hramului Domnului Hristos, apoi Condacul zilei : Proorocule al lui Dumnezeu... și Condacul Sfântului celui de rând. Iar Dacă este și un alt Sfânt, care are Condac zicem și Condacul lui, Slavă... Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... al Hramului Născătoarei de Dumnezeu.

   ÎNSEMNARE : Iar unde nu este Hramul Domnului Hristos sau al Născătoarei de Dumnezeu atunci după Vohod zicem Troparele așa : mai întâi zicem Troparul zilei : Pomenirea dreptului... și al Sfântului, al căruia este Hramul, apoi al Sfântului, celui de rând și al celuilalt Sfânt, Dacă este. Apoi Condacul zilei și Condacul Sfântului al căruia este Hramul și după aceea Condacul Sfântului celui de rând și al celuilalt Sfânt, Dacă este, Slavă... Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... Ceea ce eşti părtinitoare a creştinilor...

   Iar unde nu este Liturghie, la Ceasuri, după Rugăciunea : Slăbeşte, lasă, iartă... și Tatăl nostru, punem Condacul Hramului Domnului Hristos și al zilei, apoi al Sfântului celui de rând și al celuilalt Sfânt, Dacă are, Slavă... Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... al Hramului Născătoarei de Dumnezeu. Iar unde nu este Hramul Născătoarei de Dumnezeu, atunci zicem Condacul zilei : Proorocule a lui Dumnezeu și Înaintemergătorule... și al Sfântului, al căruia este Hramul, apoi Condacul Sfântului celui de rând și al celuilalt Sfânt, Dacă are, Slavă... Cu Sfinţii odihneşte... Și acum al Hramului Domnului Hristos. Iar unde nu este Hramul Domnului Hristos și nici al Născătoarei de Dumnezeu, atunci zicem : Și acum..., Ceea ce eşti părtinitoare...

   Iar Dacă este Hramul Mergătorului Înainte atunci Condacul Hramului nu-l mai spunem Marţi la Sfânta Liturghie, după Vohod sau la Ceasuri, după Rugăciunea : Slăbeşte, lasă, iartă..., pentru ca se zice Condacul zilei care este al Mergătorului Înainte.

   La Vecernie după Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Troparul Sfântului, Slavă... Și acum... al Născătoarei Crucii, pe glasul Troparului Sfântului iar Dacă se vor întâmpla doi Sfinţi, atunci zicem mai întâi Troparul Sfântului celui dintâi, Slavă... al celuilalt Sfânt, Și acum... al Născătoarei Crucii, pe glasul celui de al doilea Tropar.

   La Pavecerniţă după : Cuvine-se să Te fericim... Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... zicem Troparul zilei : Mântuieşte Doamne poporul Tău... și al Hramului Născătoarei de Dumnezeu, ori al Sfântului, al căruia este Hramul, apoi Troparul : Dumnezeul Părinţilor noştri, cu sângiurile Mucenicilor Tăi..., Slavă... Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... Pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi Doamne...

   ÎNSEMNARE : Ia aminte că, Marţi la Pavecerniţă, și Joi la Pavecerniţă, atât Troparele Hramului Domnului Hristos cât și Condacele din tot anul, nu le zicem, pentru că se zice Troparul zilei : Mântuieşte Doamne poporul Tău... și Condacul : Cel ce Te-ai Înălţat pe cruce...

MIERCURI LA UTRENIE

   La : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Sfântului (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei Crucii cel de rând al zilei, pe glasul Troparului Sfântului.

   ÎNSEMNARE : Iar Dacă se vor întâmpla doi Sfinţi având amândoi Tropare, atunci zicem întâi Troparul Sfântului celui dintâi (de două ori), Slavă... Troparul celuilalt Sfânt, Și acum... a Născătoarei Crucii, pe glasul celui de al doilea Tropar. După Rugăciunea : Bine este a ne mărturisi Domnului..., zicem Troparele așa cum s-au zis și Marţi, la Vecernie.

   La Ceasul 1 punem Troparul Sfântului, Slavă..., Și acum... al Născătoarei Ceasului. După Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Condacul Sfântului, iar Dacă se vor întâmpla să mai fie și un alt Sfânt având Tropar și Condac, atunci zicem Troparul Sfântului celui dintâi, Slavă... al Sfântului, celuilalt Și acum... al Născătoarei Ceasului. După Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Condacul Sfântului celui dintâi, Slavă... al celuilalt Sfânt, Și acum... al Născătoarei Ceasului. După Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Condacul celuilalt Sfânt, și așa facem și la celelalte Ceasuri când zicem Troparele. Iar Condacele le zicem schimbându-le.

   ÎNSEMNARE : Iar Dacă celălalt Sfânt nu are Condac, atunci după Tatăl nostru... zicem Condacul Sfântului celui dintâi la toate Ceasurile.

   La Sfânta Liturghie, după Vohod zicem Troparul zilei : Mântuieşte Doamne poporul Tău... și al Hramului Născătoarei de Dumnezeu, apoi Troparul Sfântului celui de rând și al celuilalt Sfânt, Dacă este, iar după aceea Condacul zilei : Cel ce Te-ai înălţat pe cruce... și al Hramului Crucii, apoi al Sfântului celui de rând și al celuilalt Sfânt, Dacă are, Slavă... Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... al Hramului Născătoarei de Dumnezeu. Iar unde nu este Hramul Născătoarei de Dumnezeu, ci numai Hramul Domnului nostru Iisus Hristos, după Tropare zicem Condacul zilei și al Sfântului, celui de rând și al celuilalt Sfânt, Slavă... Cu Sfinţii odihneşte Hristoase..., Și acum... al Hramului Domnului Hristos.

   ÎNSEMNARE : Iar unde nu este Hramul Domnului Hristos și nici al Născătoarei de Dumnezeu, atuncea zicem : Și acum..., Ceea ce eşti părtinitoare a creştinilor...

   Așa zicem Troparele și Condacele și Joi seara și Vineri, la Utrenie și la Sfânta Liturghie, după Vohod, după cum s-au zis și în ziua de Miercuri.

   ÎNSEMNARE : Iar unde nu este Sfânta Liturghie, la Ceasuri, după Rugăciunea : Slăbeşte, lasă, iartă... și după Tatăl nostru... zicem Condacele, așa după cum s-au zis și la Liturghie, după Vohod spunem Condacul zilei : Cel ce Te-ai înălţat pe cruce... și apoi al Sfântului, celui de rând, Slavă... Cu Sfinţii odihneşte..., Și acum..., al Hramului Născătoarei de Dumnezeu. Iar unde nu este Hramul Născătoarei de Dumnezeu, Și acum... Ceea ce eşti părtinitoare a creştinilor...

MIERCURI LA VECERNIE

   După Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru... punem Troparul Sfântului, Slavă... Și acum... al Născătoarei zilei, pe glasul Troparului Sfântului și celelalte după cum s-a arătat mai înainte în celelalte zile.

   ÎNSEMNARE : La Pavecerniţă, după Cuvine-se să Te fericim..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Troparul Hramului Domnului Hristos și al Născătoarei de Dumnezeu, apoi al zilei : Sfinţilor Apostoli... și al Sfântului, Nicolae : Îndreptătorule al credinţei... Iar Dacă este Hramul Sfinţilor Arhangheli sau al Mergătorului Înainte, atunci zicem întâi Troparul Hramului, iar după aceea punem Troparele zilei : Sfinţilor Apostoli... și al Sfântului, al căruia este Hramul, afară de Hramul Apostolilor, pentru că Hramul Apostolilor, al oricăruia dintre dânşii va fi, nu le zicem Troparele Joi, pentru ca Troparul zilei este al Sfinţilor Apostoli. După aceea spunem Troparul Sfântului Nicolae și apoi obişnuitele Tropare : Dumnezeul Părinţilor noştri... și celelalte.

   ÎNSEMNARE : Iar unde nu este Hramul Domnului Hristos nici al Născătoarei de Dumnezeu zicem Troparul zilei : Sfinţilor Apostoli... și al Sfântului Nicolae, apoi Troparul Sfântului al căruia este Hramul sau al Sfintei al căreia este Hramul, afară de Hramul Sfinţilor Apostoli, după aceea Troparul : Dumnezeul Părinţilor noştri..., Cu sângiurile Mucenicilor celor din toată lumea..., Slavă... Cu Sfinţii odihneşte Hristoase... Și acum... Pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi Doamne...

JOI LA UTRENIE

   La : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Sfinţilor (de două ori), Slavă... Și acum... Troparul zilei, pe glasul Troparului Sfântului. Iar Dacă se va întâmpla să fie și un alt Sfânt, având Tropar, atunci zicem Troparul Sfântului celui dintâi (de două ori), Slavă... al celuilalt Sfânt, Și acum... al Născătoarei zilei, pe glasul celui de al doilea Tropar. După Bine este a ne mărturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Troparul Sfântului, Slavă... Și acum... al Născătoarei zilei cea de la sfârşitul Utreniei. Iar Dacă și celălalt Sfânt are Tropar atunci zicem Troparul Sfântului celui dintâi, Slavă... al celuilalt Sfânt, Și acum... al Născătoarei zilei, pe glasul Troparului al doilea. La Ceasuri zicem Troparul Sfântului, Slavă... Și acum... al Născătoarei Ceasurilor. După Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Condacul Sfântului.

   ÎNSEMNARE : Iar Dacă se va întâmpla și alt Sfânt având Tropar și Condac atunci zicem Troparul și Condacul lui după cum s-a arătat mai înainte Marţi la Ceasuri.

   La Liturghie după Vohod punem Troparul Hramului Domnului Hristos și al Născătoarei de Dumnezeu și al zilei : Sfinţilor Apostoli..., apoi al Sfântului Nicolae, după care Troparul Sfântului al căruia este Hramul, Dacă nu este Apostol, apoi al Sfântului celui de rând și al celuilalt Sfânt, Dacă are Tropar, atunci trebuie să-l zicem și pe el. După aceea punem Condacul Hramului Domnului Hristos și al zilei, apoi al Sfântului celui de rând și al celuilalt Sfânt, Dacă are, Slavă... Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... al Hramului Născătoarei de Dumnezeu. Iar Dacă este Hramul Domnului Hristos punem : Și acum..., Condacul Hramului Domnului Hristos. Iar în urma Troparelor celor de la început punem Condacul zilei și al Hramului, apoi al Sfântului, celui de rând și al celuilalt Sfânt, Dacă are, Slavă... Cu Sfinţii odihneşte..., Și acum... al Hramului Domnului Hristos. Iar unde nu este Hramul Domnului Hristos și al Născătoarei de Dumnezeu, după Vohod zicem Troparul mai întâi al zilei și apoi Troparul Hramului Sfântului, după aceea Troparul Sfântului celui de rând și al celuilalt Sfânt Dacă este, după care Condacul zilei și al Sfântului, celui de rând și al celuilalt Sfânt Dacă este, Slavă... Cu Sfinţii odihneşte..., Și acum... Ceea ce eşti părtinitoare a creştinilor...

   Iar unde nu este Liturghie, la Ceasuri după Rugăciunea : Slăbeşte, lasă, iartă... și după Tatăl nostru... zicem Condacele după cum s-a scris mai înainte, Marţi la Ceasuri, punându-se toate la fel, acolo în ziua de Marţi, punându-se ale Mergătorului Înainte, iar aicea ale Sfinţilor Apostoli și ale Sfântului Nicolae.

   Iar Joi la Vecernie și Vineri la Utrenie și la Sfânta Liturghie zicem Troparele și Condacele, după cum s-a scris mai înainte Marţi spre Miercuri, seara la Vecernie și dimineaţa la Utrenie și Sfânta Liturghie.

   La Vecernia de Vineri seara spre Sâmbătă, după Rugăciunea : Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Troparele așa : Troparul Sfântului, Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii glasului celui ce a trecut. Iar Dacă este și alt Sfânt, ce are Tropar și Condac atunci zicem Troparul Sfântului celui dintâi, Slavă... al celuilalt Sfânt, Și acum... al Născătoarei Învierii a glasului celui de rând.

   La Pavecerniţă, după Rugăciunea : Cuvine-se să Te fericim..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Troparul zilei : Apostolilor Proorocilor..., Slavă... Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... Ca nişte pârgă a firii...

   ÎNSEMNARE : Iar Dacă este în perioada Hramului Domnului Hristos sau în perioada Hramului Născătoarei de Dumnezeu, atunci se sfârşesc cu Condacele acestora. Iar Troparul Sfântului al căruia este Hramul, nu se zice în tot anul, pentru că în Troparul zilei toţi Sfinţii sunt numiţi.

   Iar unde nu este Hramul Domnului Hristos și nici al Născătoarei de Dumnezeu zicem Troparele Vineri la Pavecerniţă așa : mai întâi Troparul zilei : Apostolii, Mucenicii și Proorocii..., Pomeneşte Doamne ca om bun..., Slavă... Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... Ca nişte pârgă a firii....

   Dacă Sâmbăta se va întâmpla vreun Sfânt având Tropar, atunci Vineri, la Pavecerniţă nu punem Troparul pentru cei adormiţi : Pomeneşte-i Doamne..., de asemenea, nici Sâmbătă, la Sfânta Liturghie nu mai zicem Troparul după Vohod, ci îl zicem pe el, atunci când Sfântul nu are Tropar. Iar Sâmbătă se cântă Aliluia.

SÂMBĂTĂ LA UTRENIE

   La : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Sfântului (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii pe glasul Troparul Sfântului, sau pe glasul cel de rând. Iar Stihira Născătoarei glasului celui de rând se zice după prima Catismă și prima Sedealnă.

   Iar Dacă este și alt Sfânt care are Tropar și se va întâmpla Sâmbăta, atuncea zicem întâi Troparul Sfântului celui dintâi (de două ori), Slavă... al celuilalt Sfânt, Și acum... al Născătoarei Învierii pe glasul celuilalt Tropar al Sfântului, al doilea. După Rugăciunea : Bine este a ne mărturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... zicem Troparul Sfântului, Slavă... al celuilalt Sfânt, Dacă are, Și acum... al Născătoarei zilei, care este scrisă Sâmbătă la sfârşitul Utreniei glasului celui de rând.

   Iar Dacă se va întâmpla Pomenirea vreunui Sfânt Mare având Priveghere sau Polieleu, atunci Vineri la Vecernie și Sâmbăta la Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... și după Doxologie zicem Troparul Sfântului și Troparul Născătoarei Învierii glasului de rând.

   ÎNSEMNARE :
La Sfânta Liturghie, după Vohod punem Troparul Hramului Domnului Hristos sau al Născătoarei de Dumnezeu apoi al zilei : Apostolilor, mucenicilor și proorocilor... și al Sfântului, Slavă... Condacul Sfântului, Și acum... Ca nişte pârgă a firii...,.

   ÎNSEMNARE : Iar unde nu este Hramului Domnului Hristos, nici al Născătoarei de Dumnezeu, zicem Troparele așa : mai întâi Troparul zilei : Apostolilor, mucenicilor și proorocilor..., apoi Troparul și Condacul Sfântului, iar Dacă este și alt Sfânt zicem și Troparul și Condacul celui de al doilea Sfânt : Cu Sfinţii odihneşte... Și acum... Ca nişte pârgă a firii...,.

   Se cuvine să ştim : și aceasta : că atunci când nu se cântă Octoihul Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri sau Sâmbătă, atunci Troparele și Condacele zilei, la Pavecerniţă și la Sfânta Liturghie, după Vohod nu le zicem, ci zicem Troparul și Condacul Sfântului al căruia Slujbă o cântăm. Iar Dacă vreunui Sfânt, la Utrenie i se cântă Doxologia mare și la Liturghie după Vohod i se cântă Condacul, atunci Troparul : Cu Sfinţii odihneşte... nu-l mai zicem, ci zicem Slavă... Condacul Sfântului celui de rând, Și acum... Condacul Hramului Domnului Hristos sau al Născătoarei de Dumnezeu. Iar Dacă nu este Hramului Domnului Hristos, nici al Născătoarei de Dumnezeu, atunci zicem : Și acum... Ceea ce eşti părtinitoare a creştinilor...

   Sâmbătă seara spre Duminică, după : Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Troparul Învierii pe glasul de rând, Slavă... al Sfântului Și acum... al Născătoarei Învierii pe glasul Troparul Sfântului. Iar Dacă Sfântul nu va avea Tropar, atunci zicem Troparul Învierii, Slavă... Și acum... al Născătoarei lui. Iar Dacă vor fi doi Sfinţi având Tropare, atunci zicem Troparul Învierii, Slavă... al Sfântului, celui dintâi Și acum... al Născătoarei Învierii pe glasul Troparului Sfântului, iar Troparul Sfântului celuilalt nu se zice fiindcă la Vecernie se zic doar patru Tropare.

   La Pavecerniţă zicem Condacul Învierii.

   Duminica la Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul..., punem Troparele Învierii (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii pe glasul Troparului Sfântului. Iar Troparul Născătoarei glas celui de rând, îl zicem după Sedealna Învierii cea dintâi, la Slavă... Și acum... Iar Stihira Născătoarei cea de rând, a Sedelnei celei dintâi nu o zicem.

   ÎNSEMNARE : Iar Dacă se va întâmpla Duminică și alt Sfânt având Tropar atunci zicem, la : Dumnezeu este Domnul..., Troparul Învierii (o dată) și al Sfântului, celui dintâi (o dată), Slavă... al celuilalt Sfânt, Și acum..., al Născătoarei Învierii pe glasul Troparului celui de al doilea Sfânt.

   ÎNSEMNARE : Iar Dacă Sfântul cel de Duminică nu are Tropar atuncea zicem la Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul..., Troparul Învierii (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei lui. Iar după prima Sedealna zicem Stihira Născătoarei cea de rând. După Doxologie zicem Troparul Învierii numai el singur.

   La Ceasuri punem Troparul Învierii, Slavă... al Sfântului, Și acum..., al Născătoarei Ceasurilor. După Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Condacul Învierii.

   La Liturghie după Vohod zicem Troparul Învierii și al Hramului Născătoarei de Dumnezeu sau al Sfântului, al căruia este Hramul și al Sfântului, celui de rând, apoi zicem și Troparul celuilalt Sfânt Dacă este, după care zicem Condacul Învierii și al Sfântului, al căruia este Hramul, Slavă... al Sfântului, celui de rând, Și acum... al Hramului Născătoarei de Dumnezeu. Iar Dacă este și un alt Sfânt având Condac, atunci zicem Slavă... Condacul celuilalt Sfânt, Și acum... al Hramului Născătoarei de Dumnezeu. Iar unde nu este Hramul Născătoarei de Dumnezeu, ci Hramul Domnului Hristos atuncea zicem Și acum... Condacul Învierii. Iar unde nu este Hramul Domnului Hristos și nici Hramul Născătoarei de Dumnezeu, la : Și acum... zicem : Ceea ce eşti părtinitoare a creştinilor...

    Se cuvine să ştim și acestea : Că de se va întâmpla cândva în zilele Săptămânii afară de Sâmbătă și de Duminică Pomenirea vreunui Sfânt, care are Vohod, Doxologie, Polieleu sau Priveghere, atunci zicem la Vecernie, la Utrenie și la Ceasuri Troparul și Condacul Sfântului după cum s-a arătat mai înainte. Numai la Vecernie, după Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... cel de pe urma și la Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... și la sfârşitul Doxologiei, după Troparul Sfântului zicem Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii pe glasul Troparul Sfântului.

   Iar la Pavecerniţă după Cuvine-se să Te fericim..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... zicem Condacul Sfântului. Iar Troparul Născătoarei zilei ca și Troparul Crucii Născătoarei, Miercuri și Vineri după Tropar, pe acelea nu le mai zicem.

   Iar la Sfânta Liturghie, după Vohod zicem Troparul și Condacul Sfântului, după cum s-a arătat mai înainte. Numai în aceste zile Troparele și Condacele zilei : Cu Sfinţii odihneşte..., nu le zicem.

   De se va întâmpla Sâmbăta Pomenirea vreunui Sfânt, care are Doxologie sau Vohod, afară de Polieleu, atunci Vineri la Vecernie, după Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru... punem Troparul Sfântului, Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii a glasului celui de rând.

   La Pavecerniţă punem Condacul Sfântului.

   La Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Sfântului (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii. După Doxologie zicem Troparul Sfântului Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii al glasului celui de rând.

   La Ceasuri zicem Troparul și Condacul Sfântului, după cum s-a arătat mai sus, iar la Sfânta Liturghie, după Vohod zicem Troparele așa : mai întâi Troparul Hramului Domnului Hristos sau al Născătoarei de Dumnezeu și al Sfântului, celui de rând apoi Condacul Domnului Hristos, Slavă... Condacul Sfântului, Și acum... al Hramului Născătoarei de Dumnezeu. Iar unde este Hramul Domnului Hristos și nu este Hramului Născătoarei de Dumnezeu zicem : Și acum... Condacul Hramului Domnului Hristos. Iar unde nu este Hramul, nici al Domnului Hristos, nici al Născătoarei de Dumnezeu zicem : Și acum... Ceea ce eşti părtinitoare a creştinilor...

   ÎNSEMNARE : De se va întâmpla Sâmbăta Pomenirea vreunui Sfânt Mare, care are Polieleu, atunci :

   Vineri la Vecernie, după Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru..., cel mai de pe urmă, punem Troparul Sfântului, Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii a glasului celui de rând.

   La Pavecerniţă, după Cuvine-se să Te fericim..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem doar Condacul Sfântului.

   Sâmbătă la Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Sfântului (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei glasului celui de rând. După Doxologie punem Troparul Sfântului (o dată), Slavă... Și acum... al Născătoarei glasului celui de rând.

   La Ceasuri punem Troparul și Condacul Sfântului.

   La Liturghie după Vohod punem Troparul Hramului Domnului Hristos sau al Născătoarei de Dumnezeu și al Sfântului, cel ce se Prăznuieşte. După aceea punem Condacul Hramului Domnului Hristos, Slavă... Condacul Sfântului celui ce se Prăznuieşte, Și acum... al Hramului Născătoarei de Dumnezeu. Iar unde este Hramul Domnului Hristos și nu al Născătoarei de Dumnezeu, la : Și acum..., zicem Condacul Hramului Domnului Hristos. Iar unde nu este nici Hramul Domnului Hristos, nici al Născătoarei de Dumnezeu, zicem Troparul Sfântului, al căruia este Hramul sau al Sfintei, al căreia este Hramul și al Sfântului, celui ce se Prăznuieşte, apoi Condacul Sfântului sau al Sfintei al căreia este Hramul, Slavă... al Sfântului celui de rând, Și acum... Ceea ce eşti părtinitoare a creştinilor..., Iar Troparele și Condacele zilei nu le zicem fiindcă atuncea nu se cântă Octoihul.

   ÎNSEMNARE : Iar Dacă s-a cântat Slujba Privegherii Sfântului Sâmbăta, atunci Troparele la Sfânta Liturghie, după Vohod le zicem așa : mai întâi Troparul Hramului Domnului Hristos sau al Născătoarei de Dumnezeu și al Sfântului, al căruia este Privegherea. Apoi Condacul Hramului Domnului Hristos, Slavă... al Sfântului, al căruia este Privegherea, Și acum... al Hramului Născătoarei de Dumnezeu. Iar unde nu este Hramul Domnului Hristos nici al Născătoarei de Dumnezeu, zicem mai întâi Troparul Sfântului a căruia este Privegherea, Slavă... Condacul lui, Și acum... Ceea ce eşti părtinitoare a creştinilor... Iar unde este Hramul Domnului Hristos și nu este Hramul Născătoarei de Dumnezeu, la : Și acum... zicem Condacul Hramului Domnului Hristos. Iar la Liturghie, după Vohod, Troparul și Condacul Sfântului, al căruia este Hramul, atunci când se face Priveghere la vreun Sfânt, nu le zicem niciodată.

   ÎNSEMNARE : La fel zicem Troparul și Condacul Sfântului la Sfânta Liturghie, după Vohod și în celelalte zile ale Săptămânii și Duminica când se face Priveghere a vreunui Sfânt.

   ÎNSEMNARE : Se cuvine să ştim : că de se va întâmpla Duminica Pomenirea vreunui Sfânt care are Priveghere sau Polieleu sau a vreunui Sfânt a căruia Slujbă se cântă pe şase, afară de Polieleu, rânduiala acestor Slujbe și pentru Tropare și Condacele ce se pun, este scrisă în Învăţătura de la începutul acestei cărţi, în capitolul al şaptelea, al optulea și al nouălea.

   De se va întâmpla Pomenirea vreunui Sfânt Duminica, care are Vohod sau Doxologie, atunci Sâmbăta la Pavecerniţă, după Cuvine-se să Te fericim... Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... zicem un singur Condac al Sfântului. Iar Troparele la Vecernie, la Utrenie, la Ceasuri și la Sfânta Liturghie, după Vohod, le zicem după cum s-a arătat la Slujba Învierii, la care Sfântul are Polieleu, când se întâmplă Sfântul Duminica.

SE CUVINE SĂ ŞTIM ȘI ACESTEA :

    Cum se zic Troparele și Condacele în toate zilele în perioada de dinaintea Prăznuirii și după Prăznuirea Praznicelor Domnului Hristos și ale Născătoarei de Dumnezeu, afară de Duminică.


    La Vecernie după Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Troparul Sfântului, Dacă este, Slavă... Și acum... al Praznicului. Iar Dacă se va întâmpla să fie doi Sfinţi, atunci după Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Troparul Sfântului celui dintâi, Slavă... al celuilalt Sfânt, Și acum... al Praznicului. Iar Dacă Sfântul nu are Tropar atuncea zicem singur Troparul Praznicului.

   La Pavecerniţă după : Cuvine-se să Te fericim... Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Condacul Praznicului.

   La Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de două ori), Slavă... al Sfântului, Și acum... al Praznicului. Iar Dacă se va întâmpla să fie doi Sfinţi și fiecare dintre dânşii să aibă Tropare, atuncea zicem Troparul Praznicului (o dată) și al Sfântului, celui dintâi (o dată), Slavă... al celuilalt Sfânt, Și acum... al Praznicului. După Rugăciunea : Bine este a ne mărturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Troparele ca la Vecernie, întâi al Sfântului, Slavă... Și acum... al Praznicului. Iar Dacă se va întâmpla să fie doi Sfinţi, zicem Troparul Sfântului celui dintâi, Slavă... al celuilalt Sfânt, Și acum... al Praznicului.

   La Ceasuri zicem la început Troparul Praznicului, Slavă... al Sfântului, Și acum... al Născătoarei Ceasurilor. După : Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Condacul Praznicului neschimbat la toate Ceasurile. Iar Dacă se vor întâmpla să fie doi Sfinţi, atunci zicem Troparele lor schimbându-le. Iar Dacă Sfântul nu are Tropar, la Ceasuri zicem Troparul și Condacul Praznicului.

   La Liturghie după Vohod zicem Troparul Praznicului, apoi al Hramului Născătoarei de Dumnezeu și al Sfântului celui de rând, apoi Condacul Hramului Născătoarei de Dumnezeu, Slavă... al Sfântului, celui de rând, Și acum... al Praznicului. Iar Troparul și Condacul Hramului Domnului Hristos nu le zicem. Iar Dacă este Înainteprăznuirea sau după Prăznuirea Născătoarei de Dumnezeu, după Vohod zicem mai întâi Troparul Hramului Domnului Hristos și al Praznicului, apoi al Sfântului celui de rând, Dacă are, iar Dacă este și un alt Sfânt, având Tropar, îl zicem și pe al acestuia, după aceea zicem Condacul Hramului Domnului Hristos, Slavă... al Sfântului, Și acum... al Praznicului Născătoarei de Dumnezeu. Iar Troparul cât și Condacul Hramului Născătoarei de Dumnezeu, nu le zicem.


    ÎN PERIOADA DINAINTEA PRĂZNUIRII TUTUROR PRAZNICELOR DOMNULUI HRISTOS ȘI ALE NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

   La Vecernie, la Utrenie, la Ceasuri și la Sfânta Liturghie, după Vohod, în toată Slujba bisericii zicem Troparul și Condacul Înainteprăznuirii al Sfântului celui de rând, așa cum se face și în perioada de după Praznic, a Praznicelor celor Împărăteşti și a Praznicelor Născătoarei de Dumnezeu. Iar Troparele și Condacele zilei nu se zic și nici Octoihul nu se cântă.

   Dacă se va întâmpla în perioada dinaintea Prăznuirii sau în perioada de după Prăznuire în una din zilele Săptămânii, afară de Duminica să fie vreun Sfânt cu Polieleu sau care are Priveghere, atunci :

   După : Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru... punem Troparul Sfântului, Slavă... Și acum... al Praznicului.

   La Pavecerniţă punem Condacul Sfântului, Slavă... Și acum... al Praznicului.

   La Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de două ori), Slavă... al Sfântului, Și acum... al Praznicului. După Doxologie și după Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Troparul Sfântului, Slavă... Și acum... al Praznicului.

   La Ceasuri punem Troparul Praznicului, Slavă... al Sfântului Și acum... al Născătoarei Ceasurilor. După : Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... punem Condacul Praznicului și al Sfântului, schimbându-le.

   La Liturghie după Vohod, punem Troparul Praznicului Dacă este Duminică, apoi al Hramului Născătoarei de Dumnezeu și al Sfântului, celui de rând, după care punem Condacul Hramului Născătoarei de Dumnezeu, Slavă... Condacul Sfântului, Și acum... Condacul Praznicului. Iar unde nu este Hramul Născătoarei de Dumnezeu punem Și acum... Condacul Praznicului.

   Iar Dacă este în perioada dinainte de Praznic și în perioada de după Praznic a Praznicelor Născătoarei de Dumnezeu, zicem mai întâi Troparul Hramului Domnului Hristos, apoi al Praznicului și al Sfântului celui de rând, după aceea Condacul Hramului Domnului Hristos, Slavă... al Sfântului, Și acum... al Praznicului, iar Troparele și Condacele nu le zicem.

    Dacă se va întâmpla ca să fie Duminica în perioada dinaintea Prăznuirii și de după Prăznuire și Pomenirea unui Sfânt mare, atunci :

   Sâmbătă la Vecernie, după Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și Tatăl nostru... zicem Troparul Învierii, Slavă... al Sfântului, Și acum... al Praznicului.

 
La Pavecerniţă după Cuvine-se să Te fericim..., Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru... punem Condacul Sfântului, Slavă... Și acum... al Praznicuilui.

   La Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Învierii (de două ori), Slavă... al Sfântului, Și acum... al Praznicului. După Doxologie punem Troparul Învierii, numai el singur.

   La Ceasuri punem Troparul întâi al Învierii, apoi al Praznicului și al Sfântului, pe care le zicem schimbându-le, la fel facem și cu Condacele.

   La Liturghie după Vohod zicem Troparul mai întâi al Învierii și al Praznicului, apoi al Hramului Născătoarei de Dumnezeu și al Sfântului celui de rând, apoi Condacul Praznicului, Slavă... Condacul Sfântului celui de rând, Și acum... Condacul Hramului Născătoarei de Dumnezeu. Iar unde nu este Hramul Născătoarei de Dumnezeu punem : Și acum... Condacul Praznicului. Iar Troparul și Condacul Hramului Domnului Hristos, Dacă este Praznic Domnesc, nu le zicem.

   ÎNSEMNARE : Iar Dacă este Praznicului Născătoarei de Dumnezeu zicem Troparul Învierii și al Praznicului Născătoarei de Dumnezeu, apoi al Sfântului, celui de rând, după care zicem Condacul Hramului Domnului Hristos, Slavă... al Sfântului, celui de rând, Și acum... al Praznicului.


    TROPARELE OTPUSTURILOR ÎNVIERII A CELOR 8 GLASURI CU TROPARELE NĂSCĂTOAREI LOR, CU IPACOI, CONDACELE ȘI CU PROCHIMINELE, LA UTRENIE ÎNAINTEA SFINTEI EVANGHELII ȘI LA LITURGHIE, CUM SE CÂNTĂ ALILUIA
DUMINICA TROPARUL GLAS 1

   Sâmbătă, La Vecernie, după Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru... punem Troparul Învierii glas 1 : Piatra fiind pecetluita de Iudei..., Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii : Gavril zicând Ţie Fecioară bucură-te... și Otpustul.

   La Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Învierii glas 1 : Piatra fiind pecetluită de Iudei..., (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei : Gavril zicând Ţie Fecioară... Ipacoiul : Pocăinţa tâlharului Raiul a deschis..., Prochimenul glas 1 : Acum mă voi scula zice Domnul pune-mă-voi întru mântuire, îndrăzni-voi întru El..., cu Stihul : Cuvintele Domnului cuvinte curate... Apoi Toată suflarea..., cu Stihul : Lăudaţi-L pe Domnul întru Sfinţii Lui... Evanghelia Învierii cea de rând. După Cântarea a şasea, punem Condacul Învierii glas 1. Podobia : Când vei veni...; Înviind din mormânt ca un Dumnezeu întru slavă... La Laude punem Stihirile după obicei, Slavă... Stihira Evangheliei, Și acum... a Născătoarei glas 2, pe care o cântăm în toate Duminicile : Preabinecuvântată eşti Născătoare de Dumnezeu Fecioară... Apoi Doxologia mare iar după sfârşitul Doxologiei și a Cântării Sfinte Dumnezeule... zicem Troparul Învierii, care la glas 1, 3, 5 și 6 este acesta : Astăzi mântuirea a toată lumea s-a făcut..., iar la glas 2, 4, 7 și 8 este acesta : Înviind Iisus din mormânt și legăturile Iadului rupând...

   La Liturghie punem Prochimenul : Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine..., cu Stihul : Bucuraţi-vă drepţilor întru Domnul, celor drepţi li se cuvine laudă... Apostolul cel de rând, Aliluia : Dumnezeule cel ce-mi dai izbăvire mie și ai supus popoarele sub mine..., cu Stihul : Cel ce măreşti mântuirile Împăratului și faci mila Unsului Tău, lui David și seminţiei lui până în veac...

DUMINICA GLAS 2

   Sâmbătă la Vecernie, după Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru... punem Troparul Învierii glas 2 : Când Te-ai coborât la moarte Cela ce eşti Viaţa cea fără de moarte..., Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii : Toate Tainele Tale sunt mai presus de minte..., apoi Otpustul.

   La Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Învierii glas 2 : Când Te-ai coborât la moarte... (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei : Toate Tainele Tale sunt mai presus de minte... Ipacoiul : După patimă mergând femeile la mormânt ca să ungă trupul Tău Hristoase Dumnezeule... Prochimenul glas 2 : Scoală-Te Doamne Dumnezeule cu porunca ce ai poruncit și adunare de popoare Te va întâmpina..., cu Stihul : Doamne Dumnezeul meu spre Tine am nădăjduit mântuieşte-mă... Apoi Evanghelia Învierii cea de rând și Condacul Învierii glas 2 : Înviat-ai din mormânt Atotputernice Mântuitorule...

   La Liturghie punem Prochimenul : Tăria mea și cântarea mea este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire..., cu Stihul : Certându-mă m-a certat Domnul dar morţii nu m-a dat... Apostolul cel de rând. Aliluia glas 2 : Auză-te Domnul în ziua necazului scutească-te numele Domnului Dumnezeului lui Iacob..., cu Stihul : Doamne mântuieşte pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi Te vom chema... Și apoi Evanghelia cea de rând.

DUMINICA GLAS 3

   Sâmbătă la Vecernie, după : Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și după : Tatăl nostru... punem Troparul Învierii glas 2 : Să se veselească cele cereşti și să se bucure cele pământeşti..., Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii : Pe Tine ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru..., apoi Otpustul.

   La Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Învierii glas 3 : Să se veselească cele cereşti și să se bucure cele pământeşti..., (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii : Pe Tine ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru... Apoi Ipacoiul glas 1 : Spăimântând cu vederea, răcorind cu graiurile Îngerul cela ce a strălucit... Prochimenul : Spune-ţi întru neamuri ca Domnul a împărăţit pentru ca a întărit lumea care nu se va clinti..., cu Stihul : Cântaţi Domnului Cântare nouă, cântaţi Domnului tot pământul... Evanghelia Învierii cea de rând. Condacul Învierii glas 3, Podobia : Fecioara astăzi...; Înviat-ai astăzi din mormânt Îndurate și pe noi ne-ai chemat din porţile morţii...

   La Liturghie, Prochimenul : Cântaţi Dumnezeului nostru cântaţi, cântaţi Împăratului nostru cântaţi..., cu Stihul : Toate neamurile bateţi din palme, strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie... Apostolul cel de rând, Aliluia : Spre Tine Doamne am nădăjduit să nu mă ruşinez în veac..., cu Stihul : Fii mie Dumnezeule sprijinitor și loc de scăpare ca să mă mântuieşti... Evanghelia cea de rând.

DUMINICA GLAS 4

   Sâmbătă la Vecernie după Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru... punem Troparul Învierii glas 4 : Propovăduirea Învierii cea Luminată..., (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii : Taina cea din veac ascunsă și de Îngeri neştiută... apoi Otpustul.

La Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Învierii glas 4 : Propovăduirea Învierii cea Luminată înțelegându-o de la Înger Muceniţele Domnului..., (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii : Taina cea din veac ascunsă și de Îngeri neştiută... Ipacoiul glasului, Prochimenul glas 4 : Școală-Te Doamne ajută-ne nouă și ne mântuieşte pe noi pentru numele Tău..., cu Stihul : Dumnezeule cu urechile noastre am auzit și Părinţii noştri ne-au spus nouă... Evanghelia Învierii cea de rând. Condacul Învierii glas 4, Podobia : Arătatu-te-ai astăzi...; Mântuitorul și Izbăvitorul meu din mormânt ca un Dumnezeu...

   La Liturghie punem Prochimenul : Cât s-au mărit lucrurile Tale Doamne toate întru înţelepciune Le-ai făcut..., cu Stihul : Binecuvântează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu măritu-Te-ai foarte... Apostolul rândului; Aliluia : Încordează și sporeşte și împărăteşte, pentru adevăr, blândeţe și dreptate..., cu Stihul : Iubit-ai dreptatea și ai urât fărădelegea... Evanghelia cea de rând.

DUMINICA GLAS 5

   Sâmbătă la Vecernie după, Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru... punem Troparul Învierii glas 5 : Cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul..., Slavă... Și acum... al Născătoarei : Bucură-Te ușa Domnului cea neumblată... și Otpustul.

   La Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Învierii glas 5 : Cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul..., (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii : Bucură-Te ușa Domnului cea neumblată... Apoi Ipacoiul glasului și Prochimenul glasului : Scoală-Te Doamne Dumnezeul meu înalță-se mâna Ta, că Tu împărăteşti în veci..., cu Stihul : Mărturisi-mă-voi Ţie Doamne cu toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale... Evanghelia Învierii cea de rând. Condacul glas 5, Podobia : Cuvântul cel împreună fără de început...; La Iad Mântuitorul meu Te-ai coborât și porţile cele de acolo Le-ai zdrobit ca un Atotputernic...

   La Liturghie punem Prochimenul glas 5 : Tu Doamne ne vei păzi pe noi și ne vei apăra de neamul acesta în veac..., cu Stihul : Mântuieşte-mă Doamne ca a lipsit cel cuvios... Aliluia : Mila Ta Doamne în veac o voi cânta, în neam și în neam voi vești adevărul Tău în gura mea..., cu Stihul : Ca ai zis în veac mila se va zidi în ceruri se va găti adevărul Tău... Evanghelia cea de rând.

DUMINICA GLAS 6

   Sâmbătă la Vecernie după, Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru... punem Troparul Învierii glas 6 : Puterile îngereşti la Mormântul Tău..., Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii : Cela ce ai numit pe cea Binecuvântată Maica Ta... și Otpustul.

   La Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Învierii glas 6 : Puterile îngereşti la Mormântul Tău..., (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii : Cela ce ai numit pe Cea Binecuvântată Maica Ta... Ipacoiul glas : Cu moartea Ta cea de bunăvoie și de viaţă făcătoare Hristoase porţile Iadului le-ai zdrobit ca un Dumnezeu..., Prochimenul : Doamne deşteaptă puterea Ta și vino ca să ne mântuieşti pe noi..., cu Stihul : Cel ce Paști pe Israel ia aminte, Cela ce povăţuieşti ca pe o oaie pe Iosif... Evanghelia Învierii cea de rând. Condacul : Cu palma cea începătoare de viaţă...

   La Liturghie punem Prochimenul : Mântuieşte Doamne poporul Tău și binecuvântează moştenirea Ta..., cu Stihul : Către Tine Doamne voi striga Dumnezeul meu să nu taci către mine... Apostolul cel de rând. Aliluia : Cel ce locuieşte întru ajutorul Celui Preaînalt întru acoperământul Domnului cerului se va sălăşlui..., cu Stihul : Zice-va Domnului slujitorul meu eşti și scăparea mea Dumnezeul meu și voi nădăjdui spre Tine... Evanghelia cea de rând.


DUMINICA GLAS 7

   Sâmbătă la Vecernie după, Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și după Tatăl nostru... punem Troparul Învierii glas 7 : Stricat-ai cu crucea Ta moartea..., Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii : Ca ceea ce eşti vistieria Învierii noastre... și Otpustul.

   La Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Învierii glas 7 : Stricat-ai cu crucea Ta moartea..., (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii : Ca ceea ce eşti vistieria Învierii noastre... Ipacoiul : Cel ce ai luat chipul nostru..., Prochimenul glas 7 : Scoală-Te Doamne Dumnezeul nostru înalță-se mâna Ta, că Tu împărăteşti în veci..., cu Stihul : Mărturisi-mă-voi Ţie Doamne cu toată inima mea, vesti-voi toate minunile Tale... Evanghelia Învierii cea de rând. Condacul Învierii : Nu va mai putea stăpânirea morţii, cu puterea să ţie pe oameni...

   La Liturghie punem Prochimenul glas 7 : Domnul tărie poporului Sau va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace..., cu Stihul : Aduceţi Domnului pe fiii lui Dumnezeu, aduceţi Domnului pe fiii berbecilor... Apostolul cel de rând, Aliluia : Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău Preaînalte..., cu Stihul : A vesti dimineaţa numele Tău și adevărul Tău în toată noaptea... Evanghelia cea de rând.

DUMINICA GLAS 8

   Sâmbătă la Vecernie, după : Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule... și după : Tatăl nostru... punem Troparul Învierii glas 8 : Dintru înălţime Te-ai coborât Milostive..., Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii : Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară... și Otpustul.

   La Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Învierii glas 8 : Dintru înălţime Te-ai coborât Milostive... glas 8, (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei Învierii : Ceea ce pentru noi Te-ai născut din fecioară... Apoi Ipacoiul : Mironosiţele stând lângă mormântul Dătătorului de viaţă..., Prochimenul glas 8 : Împărăti-va Domnul în veac, Dumnezeul Tău Sioane în neam şi-n neam..., cu Stihul : Laudă suflete al Meu pe Domnul lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea... Evanghelia Învierii cea de rând. Condacul Învierii glas 8, Podobia : Ca nişte pârga a firii...; Înviind din mormânt pe cei morţi i-ai rânduit și pe Adam l-ai înviat...

   La Liturghie punem Prochimenul glas 8 : Rugaţi-vă și răsplătiţi Domnului Dumnezeului nostru..., cu Stihul : Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu întru Israel mare este numele Lui... Apostolul cel de rând. Aliluia glas 8 : Veniţi să ne bucurăm Domnului să strigam lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru..., cu Stihul : Să întâmpinăm fața Lui întru mărturisire și în Psalmi să cântăm Lui... Evanghelia cea de rând.


STÂLPII

    Stâlpul întâi se începe din Duminica întâi a Postului Sfinţilor Apostoli. Evangheliile Duminicilor.

   Glas 1 - Evanghelia a doua a Învierii,     Glas 2 - Evanghelia a treia a Învierii,     Glas 3 - Evanghelia a patra a Învierii,     Glas 4 - Evanghelia a cincea a Învierii,     Glas 5 - Evanghelia a şasea a Învierii,     Glas 6 - Evanghelia a şaptea a Învierii,     Glas 7 - Evanghelia a opta a Învierii,     Glas 8 - Evanghelia a noua a Învierii.

    Stâlpul al doilea se începe după ziua Sfântului Ilie. Evangheliile Duminicilor :

   Glas 1 - Evanghelia a zecea a Învierii,     Glas 2 - Evanghelia a unsprezecea a Învierii,     Glas 3 - Evanghelia întâi a Învierii,     Glas 4 - Evanghelia a două a Învierii,     Glas 5 - Evanghelia a treia a Învierii,     Glas 6 - Evanghelia a patra a Învierii,     Glas 7 - Evanghelia a cincea a Învierii.     Glas 8 - Evanghelia a şasea a Învierii.

    Stâlpul al treilea se începe după Înălţarea Cinstitei Cruci. Evangheliile Duminicilor :

   Glas 1 - Evanghelia a şaptea a Învierii,     Glas 2 - Evanghelia a opta a Învierii,     Glas 3 - Evanghelia a noua a Învierii,     Glas 4 - Evanghelia a zecea a Învierii,     Glas 5 - Evanghelia a unsprezecea a Învierii,     Glas 6 - Evanghelia întâi a Învierii,     Glas 7 - Evanghelia a două a Învierii,     Glas 8 - Evanghelia a treia a Învierii.

    Stâlpul al patrulea se începe la Postul Naşterii Domnului Hristos. Evangheliiile Duminicilor :

   Glas 1 - Evanghelia a patra a Învierii,     Glas 2 - Evanghelia a cincea a Învierii,     Glas 3 - Evanghelia a şasea a Învierii,     Glas 4 - Evanghelia a şaptea Învierii,     Glas 5 - Evanghelia a opta a Învierii,     Glas 7 - Evanghelia a noua a Învierii,     Glas 7 - Evanghelia a zecea a Învierii,     Glas 8 - Evanghelia a unsprezecea a Învierii.

    Stâlpul al cincilea se începe după Botezul Domnului. Evangheliile Duminicilor :

   Glas 1 - Evanghelia întâi a Învierii,     Glas 2 - Evanghelia a două a Învierii,     Glas 3 - Evanghelia a treia a Învierii,     Glas 4 - Evanghelia a patra a Învierii,     Glas 5 - Evanghelia a cincea a Învierii,     Glas 6 - Evanghelia a şasea a Învierii,     Glas 7 - Evanghelia a şaptea a Învierii,     Glas 8 - Evanghelia a opta a Învierii.

    Stâlpul al şaselea se începe în Sfântul și Marele Post. Evangheliile Duminicilor :

   Glas 1 - Evanghelia a noua a Învierii,     Glas 2 - Evanghelia a zecea a Învierii,     Glas 3 - Evanghelia a unsprezecea a Învierii,     Glas 4 - Evanghelia întâi a Învierii,     Glas 5 - Evanghelia a două a Învierii,     Glas 6 - Evanghelia a treia a Învierii,     Glas 7 - Evanghelia a patra a Învierii,     Glas 8 - Evanghelia a cincea a Învierii.


    ÎNCEPUTUL EXAPOSTILARIILOR ȘI STIHIRILE EVANGHELIILOR SAMOGLASNICE CARE SUNT DE FAPT STIHIRILE DUMINICILOR, FACERE A LUI LEON ÎMPĂRATUL CEL PREAÎNŢELEPT, IAR EXAPOSTILARIILE FACERE A FIULUI LUI, ÎMPĂRATUL CONSTANTIN


    EXAPOSTILARIA ÎNTÂI, GLAS 1

   Cu ucenicii să ne suim în muntele Galileei..., (de două ori), Slavă... Și acum... a Născătoarei : Cu ucenicii Te-ai bucurat Născătoare de Dumnezeu Fecioară... Stihira Utreniei glas 1 : În munte Ucenicii suindu-se pentru înălţarea cea de la pământ...

    EXAPOSTILARIA A DOUA, GLAS 2

   Piatra văzând-o răsturnată..., (de două ori), Slavă... Și acum... al Născătoarei : Îngerul a zis Fecioarei, bucură-Te mai înainte de zămislirea Ta Hristoase... Stihira Evangheliei glas 2 : Cu miruri venind femeile cele ce au fost cu Maria...

    EXAPOSTILARIA A TREIA, GLAS 3

   Că Hristos a Înviat nimenea să nu fie necredincios ca s-a arătat Mariei..., (de două ori), Slavă... Și acum... a Născătoarei : Soare cel ce ai răsărit ca un Mire din cămară, din mormânt astăzi... Stihira Utreniei glas 3 : Magdalenei Mariei...

    EXAPOSTILARIA A PATRA, GLAS 4

   Cu fapte bune strălucindu-ne..., (de două ori), Slavă... Și acum... a Născătoarei : Bucuraţi-vă zicând... Stihira Evangheliei glas 4 : Mânecare adâncă era...

    EXAPOSTILARIA A CINCEA, GLAS 5

   Viaţa și calea Hristos din morţi sculându-se..., (de două ori), Slavă... Și acum... a Născătoarei : Laud mila Ta cea nemăsurată Făcătorul meu... Stihira Învierii glas 5 : O preaînţelepte judecăţile Tale Hristoase...

    EXAPOSTILARIA A ŞASEA, GLAS 6

   Arătând ca om eşti Mântuitorule, după fire..., (de două ori), Slavă... Și acum... a Născătoarei Învierii : Făcătorul zidirii și Dumnezeul tuturor... Stihira Evangheliei glas 6 : Pacea cea adevărată Tu eşti Hristoase...

    EXAPOSTILARIA A ŞAPTEA, GLAS 7

   Ca a luat pe Domnul Maria zicând..., (de două ori), Slavă... Și acum... a Născătoarei : Mari și preaslăvite lucruri pentru mine ai lucrat Hristoase al meu mult-milostive... Stihira Evangheliei glas 7 : Iată întuneric dimineaţa...

    EXAPOSTILARIA A OPTA, GLAS 8

   Doi îngeri văzând înăuntrul mormântului Maria s-au înspăimântat..., (de două ori), Slavă... Și acum... a Născătoarei : Pe unul dintre ei în chip negrăit L-ai născut Fecioară... Stihira Evangheliei glas 8 : Lacrimile Mariei nu în zadar s-au vărsat cu căldură...

    EXAPOSTILARIA A NOUA, GLAS 5

   Fiind uşile încuiate Stăpâne..., (de două ori), Slavă... Și acum... a Născătoarei : Pe Fiul Tău Dacă L-ai văzut înviat din mormânt a treia zi... Stihira Evangheliei glas 5 : Ca întru anii cei mai de pe urmă...

    EXAPOSTILARIA A ZECEA, A ÎNVIERII

   Marea Tiberiadei cu fiii lui Zevedei..., (de două ori), Slavă... Și acum... a Născătoarei : Pe Domnul Cel ce a înviat a treia zi din mormânt...Stihira Evangheliei glas 7 : După pogorârea în Iad și după Învierea din morţi...

    EXAPOSTILARIA A UNSPREZECEA A ÎNVIERII

   După Dumnezeiasca sculare, de trei ori pe Petru iubeşte-mă întrebându-l Domnul..., (de două ori), Slavă... Și acum... a Născătoarei : O înfricoşată taină, o Preaslăvită minune... Stihira Evangheliei glas 8 : Arătându-Te pe Tine Ucenicilor Tăi Mântuitorule după Înviere...


    ÎNVĂŢĂTURĂ PENTRU TROPARELE OCTOIHULUI, CONDACELE ȘI LUMINÂNDELE ZILEI. ȘI LA SFÂNTA LITURGHIE PROCHIMENELE, APOSTOLELE, ALILUIA, EVANGHELIILE ȘI PRICESNELE DIN TOATĂ SĂPTĂMÂNA


    DUMINICĂ SEARA punem Troparul celor fără de trupuri glas 1 : Mai marilor voievozi ai oştilor cereşti..., Slavă... Și acum... al Născătoarei acelaşi glas : Ceea ce s-a hrănit în biserică în Sfânta Sfintelor...Ectenia și Otpustul.

    LUNI LA UTRENIE, la : Dumnezeu este Domnul... punem acelaşi Tropar : Mai marilor Voievozi ai lui Dumnezeu slujitorii dumnezeieştii slave..., iar Condacul Născătoarei îl punem pe glas 2. Luminânda : Cel ce ai împodobit cerul cu stele ca un Dumnezeu... și a Născătoarei : Ceea ce eşti dulceaţa îngerilor, bucuria celor năcăjiţi...

   La Liturghie punem Prochimenul glas 4 : Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc..., cu Stihul : Binecuvântează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu măritu-Te-ai foarte... Apostolul din Cartea cea către Evrei : Fraţilor Dacă cuvântul cel grăit de îngeri a fost adevărat..., Aliluia glas 5 : Lăudaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui..., cu Stihul : Ca El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-a zidit... Evanghelia de la Matei : Zis-a Domnul pilda aceasta : asemănatu-s-a împărăţia cerurilor omului ce a semănat sămânţa bună în ţarina sa... Priceasna : Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri...

    LUNI SEARA punem Troparul Mergătorului Înainte glas 2 : Pomenirea dreptului cu laude..., Slavă... Și acum... al Născătoarei : Fiii dumnezeieştii firi ne-am făcut părtaşi prin Tine Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară... Luminânda : Pe Mergătorul Înainte Ioan și Botezătorul Mântuitorului..., Slavă... Și acum... a Născătoarei : Ceea ce eşti dulceaţa îngerilor... (caută Luni La Utrenie).

   La Liturghie punem Prochimenul glas 7 : Veselise-va dreptul de Domnul și va nădăjdui spre Dânsul..., cu Stihul : Auzi Dumnezeule glasul meu, când mă rog eu către Tine... Apostolul de la Fapte : În zilele acelea Dacă şi-a împlinit Ioan călătoria
... Aliluia glas 4 : Dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul cel din Liban se va înmulţi..., cu Stihul : Răsădiţi fiind în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru vor înflori... Evanghelia de la Ioan : În vremea aceea a văzut Ioan pe Iisus venind către dânsul... Priceasna : Întru pomenire veşnică va fi dreptul...

    MARŢI SEARA punem Troparul Crucii glas 1 : Mântuieşte Doamne poporul Tău binecuvântează moştenirea Ta
..., Slavă... Și acum... al Născătoarei Crucii : A Ta folosinţa având Născătoare de Dumnezeu... și Otpustul. Acestea se zic și la : Dumnezeu este Domnul... Condacul îl punem al Crucii glas 4 : Cel ce Te-ai înălţat pe cruce de bunăvoie... Luminânda : Crucea este păzitoare a toată lumea... și a Născătoarei Crucii : Stând lângă crucea Ta, ceea ce Te-a născut fără de sămânţă...

   La Liturghie punem Prochimenul glas 3, Cântarea Născătoarei de Dumnezeu : Măreşte suflete al meu pe Domnul și s-a bucura duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu
..., cu Stihul : Ca a căutat spre smerenia Roabei sale, ca iată de acum ma vor ferici toate neamurile... Apostolul îl punem din Cartea cea către Filipeni : Fraţilor această cugetare să fie întru voi care era și întru Iisus Hristos... Aliluia glas 8 : Ascultă fiică și vezi și pleacă urechea ta..., cu Stihul : Feței Tale se vor bucura bogaţii poporului... Evanghelia o punem de la Luca : În vremea aceea intrat-a Iisus într-un sat... Priceasna : Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema...

    MIERCURI SEARA punem Troparul Apostolilor glas 3 : Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu..., alt Tropar al Sfântului, Nicolae glas 4 : Îndreptătorule al credinţei... și Troparul Născătoarei : Pe cuvântul Tatălui Hristos Dumnezeul nostru întrupat din Tine l-am cunoscut Născătoare de Dumnezeu Fecioară... Condacul Apostolilor glas 2 : Pe propovăduitorii cei tari și de Dumnezeu vestitori..., alt Condac al Sfântului, Nicolae : În mira Lichiei Sfinte Sfinţitor Te-ai arătat... Luminânda Apostolilor, Podobia : Femeii ascultaţi...; Întru toată lumea cea de sub soare alergând..., Slavă... aceeaşi Podobie : Pe marele Arhipăstor și Ierarhul... Și acum... a Născătoarei : Mariei, preacinstita cădelniţa de aur...

   La Liturghie punem Prochimenul glas 8 : În tot pământul a ieşit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor..., cu Stihul : Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria... Apostolul îl punem din Cartea cea către Corinteni : Fraţilor Dumnezeu pe noi Apostolii cei mai de pe urmă... Aliluia glas 1 : Mărturisi-vor cerurile minunile Tale Doamne că adevărul Tău este întru adunarea Sfinţilor Tăi
..., cu Stihul : Dumnezeu se preaslăveşte întru Sfântul Sfinţilor... Evanghelia de la Matei, de la jumătate : În vremea aceea chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi..., Priceasna : În tot pământul a ieşit vestirea lor...

    JOI SEARA punem Troparul Crucii glas 1 : Mântuieşte Doamne poporul Tău
..., Slavă... Și acum... al Născătoarei Crucii : A Ta folosinţă având-o preacurata... Pe acestea le zicem și la Utrenie, la : Dumnezeu este Domnul... Apoi Condacul îl punem al Crucii : Cel ce Te-ai înălţat pe cruce de bunăvoie... Luminânda o punem a Crucii : Crucea este păzitoare a toată lumea... și Luminânda Născătoarei Crucii : Lângă cruce stând... (toate acestea s-au scris în ziua de Marţi spre Miercuri).

   La Liturghie punem Prochimenul glas 7 : Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru și va închinaţi aşternutului picioarelor Lui ca Sfânt este, cu Stihul : Domnul a împărăţit să se mânie popoarele
... Apostolul din Cartea cea către Corinteni : Fraţilor cuvântul Crucii pentru cei ce pier este nebunie... Aliluia glas 1 : Adu-ţi aminte Doamne de adunarea Ta care o ai câştigat dintru început..., cu Stihul : Iar Dumnezeu împăratul nostru mai nainte de veac a lucrat mântuire în mijlocul pământului... Priceasna : Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului...

    VINERI SEARA punem Troparul glas 2 : Apostolii, mucenicii și proorocii, ierarhii, cuvioşii și drepţii
... și alt Tropar pentru cei adormiţi : Pomeneşte Doamne pe robii Tăi..., apoi Troparul Născătoarei : Maica Sfântă a luminii celei negrăite... Când zicem Slavă... punem Condacul glas 8 : Cu Sfinţii odihneşte Hristoase sufletele robilor Tăi... Și acum... Mucenicina această care o punem aici de fața glas 1 : Ca nişte pârga a firii... Luminânda : Cel ce peste cei morţi și peste cei vii stăpâneşti ca un Dumnezeu..., Slavă... Și acum... a Născătoarei : Noi întru Tine ne lăudăm Născătoare de Dumnezeu...

   La Liturghie punem Prochimenul glas 8 : Veseliţi-vă întru Domnul și va bucuraţi drepţilor
..., cu Stihul : Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile și cărora s-au acoperit păcatele... și al morţilor : Sufletele lor întru bunătăţi se va sălăşlui... Apostolul îl punem din Cartea cea către Tesaloniceni : Fraţilor nu voiesc ca voi să nu ştiţi pentru cei ce au adormit..., Aliluia glas 4 : Strigat-au drepţii și Domnul I-a auzit pe ei și din toate necazurile lor I-a izbăvit pe dânşii..., cu Stihul : Multe sunt supărările drepţilor și de toate acestea îi va izbăvi pe ei Domnul..., cu Stihul al doilea : Fericiţi cei pe care I-ai ales și I-ai primit Doamne și pomenirea lor în neam și în neam... Evanghelia de la Ioan : Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul : Amin, Amin zic vouă că cel ce ascultă cuvântul Meu... Priceasna : Bucuraţi-vă drepţilor întru Domnul... și o altă Priceasnă : Fericiţi cei pe care I-a ales și I-a primit Domnul...


    ÎNVĂŢĂTURA PENTRU CONDACELE SFINŢILOR CELOR DE OBŞTE

    CONDACUL LA UN PROOROC

    GLAS 4, PODOBIA : ARĂTATU-TE-AI ASTĂZI...

   Luminându-se cu duhul preacurată inima ta s-a făcut încăpere prealuminată a Proorociei, că vezi pe cele ce sunt departe ca și cum ar fi de față, pentru aceasta Te cinstim pe Tine Proorocule Fericite (N) Slăvite.

    CONDACUL LA UN APOSTOL

    GLAS 4, PODOBIA : ARĂTATU-TE-AI ASTĂZI...

   Ca pe o prealuminoasă pe Tine Te-a câştigat totdeauna biserica Apostole (N) cu darul minunilor Tale cele multe luminându-se. Pentru aceasta strigăm lui Hristos mântuieşte pe cei ce cinstesc cu credinţă pomenirea Apostolilor Tăi Milostive.

    CONDACUL LA  MAI MULȚI APOSTOLI

    GLAS 4

   Bine v-aţi arătat ai viei lui Hristos preaînţelepţilor, strugurii faptelor bune adunându-le, întru care chipul mântuirii ne-a izvorât nouă, pe care primindu-l de veselie umplându-ne prăznuim cinstită pomenirea voastră, întru care rugaţi-vă să ne dăruiască mare milă și iertare de greşelile ce le-am făcut Apostoli ai Domnului.

    CONDACUL LA UN ARHIEREU

    GLAS 2, PODOBIA : CELE DE SUS CĂUTÂND...

   Dumnezeiescul flaut ca o trâmbiță duhovnicească, săditorul credinţei și tăietorul eresurilor al Treimii plăcutule, marele Arhiereule (N), cu îngerii înaintea lui Hristos stând de-a pururea roagă-te neîncetat pentru noi toţi.

    CONDACUL LA MAI MULTI ARHIEREI

     GLAS 8, PODOBIA : CA NIŞTE PÂRGĂ A FIRII...

   Ca pe nişte învăţători de fapte bune podoaba Ierarhilor biserica lăudându-vă pe voi vă slăveşte, cu rugăciunile voastre daţi celor ce cu dragoste va cinstesc pe voi sfârşit de fapte bune și izbăvire de sminteli ca nişte nebiruiţi.

    CONDACUL LA UN CUVIOS

    GLAS 2, PODOBIA : CELE DE SUS CĂUTÂND...

   Cu curăţia sufletului dumnezeieşte întrarmându-te și pe neîncetatele rugăciuni ca pe o suliță în mâini luând, tare ai biruit pâlcurile drăceşti, (N) Părintele nostru, roagă-Te neîncetat pentru noi toţi.

    CONDACUL LA MAI MULTI CUVIOŞI

     GLAS 2, PODOBIA : CELE DE SUS CĂUTÂND...

   Mulţimea valurilor neudat trecând apoi, pe vrăjmaşii cei fără de trupuri în curgerile lacrimilor voastre tare i-aţi scufundat de Dumnezeu înţelepţiţi Preacuvioşi și dar de minuni luând, rugaţi-vă neîncetat pentru noi toţi.

    CONDACUL LA UN MUCENIC

    GLAS 2, PODOBIA : CELE DE SUS CĂUTÂND...

   Stea luminoasă Te-ai arătat învăţăturile cele negrăite ale soarelui Hristos lumii le-ai vestit cu razele Tale răbdătorule de chinuri (N) toată înşelăciunea o ai stins, și nouă ne dăruieşti lumină, rugându-Te neîncetat pentru noi toţi.

    CONDACUL LA MAI MULTI MUCENICI

     GLAS 2, PODOBIA : CELE DE SUS CĂUTÂND...

   Luminători luminoşi v-aţi arătat dumnezeieştilor Mucenici, toată făptura cu lumina minunilor ați strălucit bolile dezlegând și întunericul cel adânc totdeauna gonind, rugaţi pe Hristos Dumnezeu neîncetat pentru noi toţi.

    CONDACUL LA UN SFINŢIT MUCENIC

    GLAS 4, PODOBIA : CELA CE TE-AI ÎNĂLŢAT...

   Între Ierarhi cu binecuvântare vieţuind și calea Muceniciei trecând jertfele cele idoleşti le-ai stins, apărător al turmei Tale făcându-Te de Dumnezeu înţelepţite. Pentru aceasta cinstindu-Te pe Tine cu taină strigăm Ţie izbăveşte-ne pe noi din primejdii pururea cu rugăciunile Tale Părintele nostru (N).

    CONDACUL LA MAI MULTI SFINŢI MUCENICI

    GLAS 3, PODOBIA : FECIOARA ASTĂZI...

   Ca pe nişte luminători neapuși ai Soarelui celui gândit adunându-ne va lăudăm cu cântări ca ați strălucit celor ce erau în întunericul necunoştinţei, pe toţi chemându-i la înălţimea bunei-credinţe a Sfinţilor Mucenici. Pentru aceasta strigăm către voi bucuraţi-vă temelia tuturor pustnicilor.

    CONDACUL LA UN CUVIOS MUCENIC

    GLAS 2, PODOBIA : PE PROPOVĂDUITORII CEI TARI...

   Ca pe un pustnic binecuvântat și iscusit și pătimitor de bunăvoie cinstit și de acelaşi chip vieţuitor al pustiei, întru cântări după vrednicie să-L lăudăm pe (N) de-a pururea lăudatul, că acesta pe şarpe l-a călcat.

    CONDACUL LA MAI MULTI CUVIOŞI MUCENICI

    GLAS 2, PODOBIA : CELE DE SUS CĂUTÂND...

   Mulţimea învăluirilor neudat trecând-o, pe vrăjmaşii cei fără de trupuri întru curgerile lacrimilor voastre tare i-aţi cufundat de Dumnezeu înţelepţiţilor, Preacuvioşilor Mucenici și dar de minuni luând rugaţi-vă neîncetat pentru noi toţi.

    CONDACUL LA O MUCENIŢĂ

    GLAS 2, PODOBIA : CELE DE SUS CĂUTÂND...

   Biserica Ta întru-tot cinstită, ca pe o casă de doctorie sufletească aflând-o toţi credincioşii cu mare glas strigăm către Tine Fecioară Muceniţă (N) cea cu nume mare pe Hristos Dumnezeu roagă-L neîncetat pentru noi toţi.

    CONDACUL LA MAI MULTE MUCENIŢE

    GLAS 4, PODOBIA : ARĂTATU-TE-AI ASTĂZI...

   Pomenirea răbdătoarelor de chinuri ale lui Hristos, să o prăznuim și cu credinţă ajutor de la dânsele să cerem ca să ne izbăvim toţi din toate nevoile strigând Dumnezeul nostru este cu noi, Cela ce pe acestea le-a preaslăvit după cum a voit.

    CONDACUL LA O CUVIOASĂ FEMEIE

    GLAS 2, PODOBIA : BISERICA PRIMIND...

   Pentru dragostea Domnului Preacuvioasă (N) pofta odihnei o ai urât prin nevoinţa sufletului tău luminându-ți, ca pe fiarele cele gânditoare le-ai biruit și cu rugăciunile tale întărâtările celor potrivnici risipeşte-le.

    CONDACUL LA MAI MULTE CUVIOASE FEMEI

            GLAS 2

   Trupurile voastre cu postul topindu-le și cu neadormite rugăciuni rugând pe Ziditorul pentru greşelile voastre ca să luaţi desăvârşit iertare și ați luat dumnezeiasca lăsare și împărăţia cerească, rugaţi pe Hristos Dumnezeul nostru pentru noi toţi.

    CONDACUL LA O CUVIOASĂ MUCENIŢĂ

            GLAS 4

   Dumnezeiască pomenirea ta (N) astăzi răsărind s-a arătat lumii ca un soare vestind viaţa ta, ca tu cu înfrânarea pornirile cele trupeşti le-ai risipit și prin sângele pătimirii tale, te-ai făcut mireasă lui Hristos. Pentru aceasta pe cei ce te laudă pe tine izbăveşte-i de toate răutăţile ca să strigam ție bucură-te maica Preacuvioasă.

    CONDACUL LA UN SFÂNT MĂRTURISITOR

            GLAS 2

   Îndulcitu-te-ai de Dumnezeu înţelepţite cu înfrânarea și poftele cele trupeşti tu le-ai adormit și te-ai arătat crescând cu credinţa ca și pomul din Rai al vieţii ai înflorit (N) Părinte Sfinte.

    CONDACUL CELOR FĂRĂ DE ARGINTI

             GLAS 4

   Darul tămăduirii luând daţi sănătate celor ce sunt în nevoi, doctori făcători de minuni preaslăviţi și cu cercetările voastre îndrăznirile potrivnicilor surpându-le pe lume o ați tămăduit, cu minunile.

CONDACUL CELOR NEBUNI PENTRU HRISTOS

            GLAS 8

   Cu frumuseţile cele de sus dorind și dulceţile trupului cele de jos asemenea lăsându-le prin necâștigarea lumii acesteia deşarte, îngerească viaţă petrecând te-ai săvârşit (N) Fericite, cu care pe Hristos Dumnezeu roagă-L neîncetat pentru noi toţi.


    ÎNVĂŢĂTURĂ PENTRU TROPARELE NĂSCĂTOAREI ȘI ALE CRUCII NĂSCĂTOAREI ALE OTPUSTURILOR, CARE SE CÂNTĂ PE CELE OPT GLASURI ÎN TOT ANUL LA VECERNIE ȘI LA UTRENIE, LA : DUMNEZEU ESTE DOMNUL... ȘI LA SFÂRŞITUL UTRENIEI

GLAS 1

   Duminică la Vecernie și Luni la : Dumnezeu este Domnul... glas 1 se cântă : Minunea Minunilor... La sfârşitul Utreniei : Preacurată de Dumnezeu Născătoare...

   Luni la Vecernie și Marţi la : Dumnezeu este Domnul... se cântă : Ceea ce ai zămislit fără de ardere focul dumnezeirii... La sfârşitul Utreniei : Pe cel fără de mamă în ceruri...

   Marţi la Vecernie și Miercuri la : Dumnezeu este Domnul... : A Ta folosinţă agonisindu-o Preacurată... La sfârşitul Utreniei : Preacurată de Dumnezeu Născătoare...

   Miercuri seara, la Vecernie și Joi la : Dumnezeu este Domnul
... glas 1 : Ceea ce ai zămislit fără de ardere... (căută mai sus în ziua de Luni). La sfârşitul Utreniei : Pe cel fără de mamă în ceruri...

   Joi seara, la Vecernie și Vineri la : Dumnezeu este Domnul... glas 1 : A Ta folosinţă agonisind Preacurata... La sfârşitul Utreniei : Preacurată de Dumnezeu Născătoare
... (care s-a pus și Luni dimineaţa).

   Vineri seara, la Vecernie și Sâmbăta la : Dumnezeu este Domnul
... : Gavril zicând Ţie Fecioară bucură-Te... Iar la sfârşitul Utreniei : Pe cel fără de mamă în cer...

GLAS 2

   Duminică seara și Luni la : Dumnezeu este Domnul... glas 2 : Ceea ce eşti izvorul milei
... La sfârşitul Utreniei : Maica Sfântă a luminii cele negrăite... Luni seara și Marţi la : Dumnezeu este Domnul... pe glas 2 : Ai firii celei dumnezeieşti ne-am făcut părtaşi... La sfârşitul Utreniei : Pe Tine Te mărim Născătoare de Dumnezeu strigând...

   Marţi seara și Miercuri la : Dumnezeu este Domnul
... glas 2 : Preaslăvită eşti Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lăudămu-Te căci cu crucea Fiului Tău s-a surpat iadul... La sfârşitul Utreniei : Pe Tine Te mărim Născătoare de Dumnezeu strigând...

   Miercuri seara și Joi la : Dumnezeu este Domnul
... glas 2 : Ai dumnezeieştii firi ne-am făcut părtaşi... La sfârşitul Utreniei : Pe Tine Te mărim Născătoare de Dumnezeu strigând...

   Joi seara și Vineri la : Dumnezeu este Domnul
... glas 2 : Preaslăvită eşti Născătoare de Dumnezeu Fecioară... La sfârşitul Utreniei : Pe Tine Te mărim Născătoare de Dumnezeu...

   Vineri seara și Sâmbăta la : Dumnezeu este Domnul
... glas 2 : Toate tainele Tale sunt mai presus de minte... La sfârşitul Utreniei : Maica Sfântă a luminii celei negrăite...


GLAS 3

   Duminica seara și Luni la : Dumnezeu este Domnul... glas 3 : De frumuseţea Fecioriei Tale... La sfârşitul Utreniei : Fiecare unde se mântuieşte...

   Luni seara și Marţi la : Dumnezeu este Domnul... glas 3 : Ceea ce eşti scăparea și puterea noastră Născătoare de Dumnezeu... La sfârşitul Utreniei : Fiecare unde se mântuieşte...

   Marţi seara și Miercuri la : Dumnezeu este Domnul... glas 3 : Toiag de putere dobândind crucea Fiului Tău Născătoare de Dumnezeu... La sfârşitul Utreniei : Ceea ce eşti scăparea și puterea noastră Născătoare de Dumnezeu...

   Miercuri seara și Joi la : Dumnezeu este Domnul... glas 3 : Proorocii au propovăduit, Apostolii au învăţat, Mucenicii au mărturisit... La sfârşitul Utreniei : Fiecare unde se mântuieşte, acolo după dreptate și aleargă...

   Joi seara și Vineri dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 3 : Toiag de putere dobândind crucea Fiului Tău Născătoare de Dumnezeu... La sfârşitul Utreniei : Ceea ce eşti scăparea și puterea noastră Născătoare de Dumnezeu...

   Vineri seara și Sâmbăta dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... Troparul Învierii glas 3 : Pe Tine ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru... (caută Sâmbătă seara, la glas 3). La sfârşitul Utreniei : Proorocii au propovăduit, Apostolii au învăţat și Mucenicii au mărturisit... (căută mai sus).

GLAS 4

   Duminica seara și Luni dimineaţă la : Dumnezeu este Domnul... glas 4 : Cei ce s-au grăit în biserică în Sfânta Sfintelor... La sfârşitul Utreniei : Că decât toată făptura eşti mai înaltă...

   Luni seara și Marţi dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 4 : Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu sârguinţă să alergăm noi păcătoşii și smeriţii... La sfârşitul Utreniei : Pe Tine Te mărim Născătoare de Dumnezeu strigând...

   Marţi seara și Miercuri dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 4 : Fecioara cu totul fără de prihană maica lui Hristos Dumnezeul... La sfârşitul Utreniei : Pe Tine Te mărim Născătoare de Dumnezeu strigând, Tu eşti muntele...

   Miercuri seara și Joi dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 4 : Pe cuvântul Tatălui Hristos Dumnezeul nostru... La sfârşitul Utreniei : Ca decât toată făptura eşti mai înaltă...

   Joi seara și Miercuri dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 4 : Fecioara cu totul fără de prihană maica lui Hristos Dumnezeul nostru... La sfârşitul Utreniei : Pe Tine Te mărim Născătoare de Dumnezeu strigând Tu eşti muntele...

   Vineri seara și Sâmbăta dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Născătoarei glas 4 : Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neştiută..., (caută Sâmbăta seara, la glas 4). La sfârşitul Utreniei : Pe Tine Te mărim de Dumnezeu Născătoare strigând Tu eşti rugul...

GLAS 5

   Duminică seara și Luni dimineaţă la : Dumnezeu este Domnul... glas 5 : Cu îngerii cele cereşti, cu oamenii cele pământeşti... La sfârşitul Utreniei : Cel ce ai strălucit lumii din Fecioară Hristoase Dumnezeule...

   Luni seara și Marţi dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 5 : Acoperământul Tău cel grabnic... La sfârşitul Utreniei : Maica lui Dumnezeu Preasfântă, zidul credincioşilor...

   Marţi seara și Miercuri dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 5 : Cu crucea Fiului Tău de Dumnezeu dăruită... La sfârşitul Utreniei : Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară Hristoase Dumnezeule...

   Miercuri seara și Joi dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 5 : Taina Fecioarei cea străină... La Sfârşitul Utreniei : Maica lui Dumnezeu Preasfânta zidul credincioşilor...

   Joi seara și Vineri dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 5 : Cu crucea Fiului Tău de Dumnezeu dăruită... La sfârşitul Utreniei : Cel ce din Fecioară ai răsărit lumii Hristoase Dumnezeule...

   Vineri seara și Sâmbăta la : Dumnezeu este Domnul... glas 5 : Bucură-Te ușa Domnului cea neumblată... (caută Sâmbătă seara glas 5). La sfârşitul Utreniei : Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară Hristoase Dumnezeule...

GLAS 6

   Duminica seara și Luni dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 6 : Începătura mântuirii... La sfârşitul Utreniei : Cuvântul Arhanghelului ai primit și scaun de Heruvimi Te-ai arătat...

   Luni seara și Marţi dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 6 : Nădejdea lumii cea bună de Dumnezeu Născătoare... La sfârşitul Utreniei : Nimenea din cei ce aleargă la tine nu iese ruşinat de la tine...

   Marţi seara și Miercuri dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 6 : Născătoare de Dumnezeu Fecioară roagă pe Fiul Tău care s-a lăsat pironit de voie pe cruce... La sfârşitul Utreniei : Pe cel ce s-a născut mai înainte de veci din Tatăl fără de mamă...

   Miercuri seara și Joi dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 6 : Sfânta Stăpâna curata Maica Dumnezeului nostru... La sfârşitul Utreniei : De mari daruri curata...

   Joi seara și Vineri dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul..., Născătoare de Dumnezeu Fecioară roagă pe Fiul Tău... La sfârşitul Utreniei : Pe cel ce S-a născut mai înainte de veci din Tatăl fără de mamă...

   Vineri seara și Sâmbăta dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 6 : Mai înainte a propovăduit Gedeon zămislirea... La sfârşitul Utreniei : Pe cel ce S-a născut mai înainte de veci din Tatăl fără de mamă...

GLAS 7

   Duminica seara și Luni dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 7 : Născătoare de Dumnezeu Fecioară neîntinată... La sfârşitul Utreniei : Covârșit-ai puterile cereşti ca biserică dumnezeiască Te-ai arătat...

   Luni seara și Marţi dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... Bucură-Te îţi aducem Ţie de Dumnezeu Născătoare... La sfârşitul Utreniei : Cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu împacă viaţa noastră...

   Marţi seara și Miercuri dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul..., Pe Hristos Dumnezeu cel ce s-a răstignit pentru noi..., la sfârşitul Utreniei : Izbăveşte-ne Născătoare de Dumnezeu de greşelile cele ce ne-au cuprins pe noi...

   Miercuri seara și Joi dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 7 : Rodul pântecelui Tău preacurat este plinirea Proorocilor și a Legii... La sfârşitul Utreniei : Rodul pântecelui Tău dumnezeiască mireasă oamenilor s-a arătat mijlocind mântuirea...

   Joi seara și Vineri dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 7 : Pe Hristos Dumnezeu cel ce s-a răstignit pentru noi... La sfârşitul Utreniei : Izbăveşte-ne Născătoare de Dumnezeu de păcatele care ne-au cuprins pe noi...

   Vineri seara și Sâmbăta dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 7 : Ca ceea ce eşti visteria Învierii noastre... (caută Sâmbătă seara, la început glas 7). La sfârşitul Utreniei : Bucură-Te ceea ce ai încăput în pântecele Tău pe cel neîncăput în ceruri...

GLAS 8

   Duminica seara și Luni dimineaţă la : Dumnezeu este Domnul... glas 8 : Bucură-Te ceea ce prin îngeri ai primit bucuria lumii... La sfârşitul Utreniei : Bucură-Te ușa împăratului slavei...

   Luni seara și Marţi dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 8 : Întărirea credinţei cea neplătită... La sfârşitul Utreniei : Preacurată Fecioară mântuieşte-ne pe noi cu rugăciunile Tale...

   Marţi seara și Miercuri dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 8 : Pe Mielul și Păstorul și Mântuitorul lumii... La sfârşitul Utreniei : Rodul pântecelui Tău Preacurată este primirea Proorocilor și a Legii...

   Miercuri seara și Joi dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 8 : Ușa vieţii cea gândită preacurată de Dumnezeu Născătoare... La sfârşitul Utreniei : Fecioară Preacurată mântuieşte-ne pe noi cu rugăciunile Tale...

   Joi seara și Vineri dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 8 : Pe Mielul și Păstorul și Mântuitorul lumii... La sfârşitul Utreniei : Rodul pântecelui Tău Preacurată este plinirea Proorocilor și a Legii...

   Vineri seara și Sâmbăta dimineaţa la : Dumnezeu este Domnul... glas 8 : Cel ce pentru noi s-a născut din Fecioară... La sfârşitul Utreniei : Fecioară Preacurată mântuieşte-ne pe noi cu rugăciunile Tale...


    CÂNTĂRILE TREIMICE PE CELE OPT GLASURI

   Acestea se cânta în Sfânta și marea Patruzecime și în celelalte Posturi, când cântăm Aliluia pe glasul Octoihului, cu Stihurile lui : De noapte mânecând duhul meu
... și celelalte Stihuri.

    Se cuvine să ştim : că la aceste Treimice zicem Luni, la sfârşitul lor așa : Cu folosinţele celor fără de trupuri ai Tăi miluieşte-ne pe noi
... Iar Marţi : Pentru rugăciunile Mergătorului Tău Înainte miluieşte-ne pe noi... Miercuri și Vineri : Cu puterea Crucii Tale păzeşte-ne pe noi Doamne... Joi : Pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi Apostoli și ale Ierarhului Tău Nicolae miluieşte-ne pe noi... Iar la celelalte două Tropare se zice după cum este scris la sfârşitul acestora.

    CÂNTĂRILE TREIMICE GLAS 1


   Trupeşti închipuiri ale puterilor celor fără de trupuri către mintea cea gândită și fără de materie suindu-Te..., Slavă... Cu toate puterile cereşti..., Și acum... Sculându-ne din somn cădem la Tine Bunule..., Luminânda : Cel ce ai răsărit lumina Doamne... Iar la sfârşitul Luminândei de Luni, (la cea dintâi Luminânda) zicem : Cu folosinţele celor fără de trupuri ai Tăi și mă mântuieşte... Iar Marţi : Pentru rugăciunile Mergătorului Tău Înainte Doamne... și mă mântuieşte..., Miercuri și Vineri : Cu puterea Crucii Tale Doamne... și mă mântuieşte... Joi : Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli și ale Ierarhului Nicolae... și mă mântuieşte.... Iar la al doilea Tropar de la Slavă... zicem la sfârşitul lui : Pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi Doamne... și mă mântuieşte..., iar la al treilea Tropar, zicem Și acum..., iar la sfârşit : Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu... și mă mântuieşte...

    CÂNTĂRI TREIMICE GLAS 2

   Puterilor celor de sus urmând pe pământ..., Slavă... Nezidită fire Ziditorul tuturor deschide-ne buzele noastre..., Și acum... Din pat și din somn m-ai ridicat Doamne..., Luminânda : Lumina Ta cea pururea fiitoare trimite-o Hristoase Dumnezeule...

   CÂNTĂRI TREIMICE GLAS 3

   Treime de-o-ființă și nedespărţită Unime în trei Ipostasuri de-a pururea împreună vecuitoare..., Slavă... Pe Tatăl cel fără de început, pe Fiul cel fără de început, pe Duhul cel dimpreună de-a pururea vecuitor..., Și acum... Fără de veste Judecătorul va veni și ale fiecăruia fapte se vor descoperi... Luminânda : Trimite lumina Ta Hristoase Dumnezeule și luminează inima mea...

    CÂNTĂRI TREIMICE GLAS 4

   Pe Tatăl Tău cel fără de început..., Slavă... La cetele acum ale îngerilor în ceruri..., Și acum... Slujitorilor Tăi celor gândiţi noi muritorii îndrăznim a aduce cântare zicem... Luminânda : Cel ce ai răsărit lumina lumii Tale...

    CÂNTĂRILE TREIMICE GLAS 5

   Vremea Cântării și Ceasul rugăciunii..., Slavă... A închipui îndrăznim pe uşile Tale cele gândite..., Și acum... Cela ce în pântecele Fecioarei ai încăput... Luminânda : Dătătorule de lumină Doamne...

    CÂNTĂRILE TREIMICE GLAS 6

   Cu guri fără de trupuri..., Slavă... Stând înainte cu frică Heruvimii..., Și acum... Dumnezeirea Unimii cea întreită... Luminânda : Cu folosinţele Celor fără de trupuri ai Tăi Doamne...

    CÂNTĂRILE TREIMICE GLAS 7

   Cela ce eşti lăudat de Heruvimi cu puterea preaînaltă..., Slavă... Ca pe un somn pe lege lepădând o suflete..., Și acum... Dumnezeirii celei neapropiate Treimea cea într-o unime, lauda cea întreit Sfântă Înălţând-o... Luminânda glas 7 : Ridică-mă Doamne spre lauda Ta...

    CÂNTĂRILE TREIMICE GLAS 8

   Spre cer inimile având..., Slavă... A privi la Tine neîndrăznind Heruvimii zburând striga..., Și acum...Fiind îngreuiaţi de mulţimea greşelilor noastre... Luminânda glas 8 : Lumina fiind Hristoase luminează-mă întru Tine cu folosirile celor fără de trupuri și mă mântuieşte...

    Se cuvine să ştim : și aceasta că așa ține Biserica cea a toată lumea ca, nici la Fericiri, nici la Sfânta Liturghie să nu se citească Apostole și Evanghelii în toate zilele pentru Sfinţi, decât numai cele de rând, adică a Sfântului celui ce este peste tot anul care este de rând și ale Sfinţilor celor aleşi, la care este scris Apostol și Evanghelie. Iar a citi în toate zilele Apostolul și Evanghelia Sfântului, această este o neînţelegere, iar nu după Tipicul bisericii.

    ÎNSEMNARE : iar Dacă cineva voieşte să facă Liturghie oricărui Sfânt sau vreunui Mucenic, Arhiereu sau vreunui Preacuvios sau Apostol, Prooroc sau Muceniţă atunci să citească Apostolul și Evanghelia cea de obşte care sunt potrivite Sfântului a căruia îi este Slujba, după cum se va arată mai jos.